پنجشنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۸     

معرفی دوازه یوردشاهی اورمیه

معرفی دوازه یوردشاهی اورمیه

این دروازه قدیمی شهر در جنب میدان انقلاب امروزی و ایالت سابق در کنار ساختمان شهربانی واقع شده بود علت نام گذاری این دروازه محله یوردشاه اورمیه بوده که باغ بزرگی هم در این منطقه به همین نام وجود داشته است.


معرفی دروازه یورد شاه اورمیه

این دروازه قدیمی شهر در جنب میدان انقلاب امروزی و ایالت سابق در کنار ساختمان شهر بانی واقع شده بود علت نام گذاری این دروازه محله یورد شاه اورمیه بوده که باغ بزرگی هم در این منطقه به همین نام وجود داشته است.


مالک اصلی این زمینها شاهوردی اف تاجر باشی بزرگ ارومی معروف به یورد شاهی بوده است که بانی ساخت مسجد یوردشاهی در ابتدای خیابان امام امروزی و از تاجران خوشنام ارومی بوده اند دروازه یورد شاه و ورود نیروهای عثمانی از این دروازه و استقبال مردم اورمیه با چشمانی اشکبار از انها در هشتم مرداد ۱۲۹۷شمسی که به شش ماه کشتار شبانه روزی مردم اورمیه و اطراف توسط جیلوها پایان داد برای مردم ارومی یاد اور خاطرات تلخ غائله جیلولوق میباشد.

 

معرفی دورازه یوردشاهی اورمیه

میدان ایالت اورمیه در زمان پهلوی 

 

معرفی دورازه یوردشاهی اورمیه

میدان انقلاب ((ایالت))  اورمیه بعد از انقلاب 


علت نام گذاری این میدان در دوره پهلوی به میدان ایالت وجود ساختمان بلدیه یا شهرداری که در ان سالها به ساختمان ایالت مشهور بود در این مکان بوده است که هم اکنون نیز با تعییر نام به میدان انقلاب مردم اورمیه با همان نام قدیمی ایالت این محل را  میشناسند.

 

 

 


اشتراک گذاری
یاور خیری
مدیر مسئول پایگاه خبری، مجله آنلاین اورمیه

نظرات ارسال شده

ارسال نظر

اخبار والیبال

تبلیغات

محصولات تصادفی