پنجشنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۸     
قصه بابا برفی

آن سال زمستان، زمستان سختی بود:

درخت ها را سرما زده بود – سبزیشان رفته بود – مثل شاخ بز، خشک و قهوه ای رنگ شده بودند. نه گل مانده بود نه سبزه، نه ریحان، نه پونه، نه مرزه.

ادامه قصه را در ادمه مطلب بخوانید ...

اخبار والیبال

تبلیغات

محصولات تصادفی